Výstavná nájazdová rampa

2 908.33 € + DPH
3 490.00 €

Nájazdová výstavná rampa na vystavenie SUV vozidiel pred predajňou, salónom, komplet s odkladateľnými nájazdami, 

s dorazmi na kolesá, pozinkovaný nehrdazavejúci materiál.

Perfektný reklamný artikel na upútanie pozornosti. Dôvod predaja - potreba rozšírenia parkovacej plochy.